Miben rejlik a csoda? – Fejlesztés és terápiák 0-99 éves kor között

Miben rejlik a csoda? – Fejlesztés és terápiák 0-99 éves kor között

Miben rejlik a csoda?

baby-1767969_960_720Hiszünk abban, hogy mindenkiben ott rejlik a csoda, mely arra vár, hogy azt felfedezzék. Fejlődésünk során különböző akadályokba ütközhetünk. célunk, hogy ezeket megsegítsük a megfelelő szervezeti keretek között, szakmailag egymásra épülő, egymást erősítő, súlypontozott fejlesztőeljárásokkal, amik hozzásegítik az egyént az esélyegyenlőséghez, képességeik és személyiségük kiteljesedéshez. „Kulcsot” adunk, hogy a kaput átlépve, mindenkiben felfedezésre találjon a csoda. Célnak tűztük ki a megelőzés fontosságának, módszereinek terjesztését. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a korai szűrést, a szülők és pedagógusok tájékoztatását, segítségét, képzését. Központunk, a Csodakapu Alapítvány komplexitása, sokoldalúsága abban rejlik, hogy a testi-lelki fejlődést egymás megsegítésével biztosítjuk, születéstől -99 éves korig.

0-1 éves korig :Korai fejlesztés

Már pár napos kortól elkezdődhet a nem megfelelően fejlődő babák fejlesztése, mely indokolt lehet izomtónusbeli eltérések, tartási problémák, fej, törzs vagy végtagok kényszertartása, lassabb vagy „átlagostól” eltérő mozgásfejlődés, figyelem elmaradása, kommunikáció (hangadás) elmaradása, viselkedésbeli eltérések esetén, melyek idegrendszeri éretlenségre utalnak. Ebben a korban legkönnyebb a nem megfelelő működés helyreállítása, mellyel megelőzhetőek a későbbiekben (óvoda, iskola) megjelenő viselkedés- és tanulásbeli problémák, egyensúly és koordinációs zavarok.

 

1-3 éves korig: Fejlesztő babatorna

Komplex mozgásfejlesztés járni tudó babáknak. A fejlesztés Alapozó Terápiás szemléletű, mely magába foglalja főként a fejlődéstani nagymozgásokat, egyensúlyi rendszert érintő gyakorlatokat speciális eszközökkel, mondókával kísérve, mely hatással van a beszédfejlődésre. A fejlesztés csoportban, szülői közreműködéssel történik. Az itt elsajátított gyakorlatokat otthon is lehet végezni a babákkal, illetve lehetőség van a szülői konzultációra, tanácsadásra.

 

csodakapu32-4 éves korig: Korai (konduktív) mozgásfejlesztés

A korai felismerés és az időben elkezdett korai fejlesztés rendkívül fontos a tanulási zavarok megelőzésében. Ez a fejlesztési forma azon gyermekek számára hatásos, akik már szülői közreműködés nélkül részt tudnak venni csoportos órákon, illetve azoknak, akik még nem töltötték be az 5. életévüket, hogy elkezdhessék az Alapozó Terápiát. A korai mozgásfejlesztés ajánlott azon gyermekek számára, akiknek mozgása ügyetlen, koordinálatlan, akiknek eltérő az izomtónusa (hypoton, spasticus), akiknek mozgásfejlődésük megkésett, akiknél kimaradt a kúszás, mászás, akik túl hamar álltak fel, lábujjhegyezve járnak, grafomotoros tevékenységeket hárítják, megkésett beszédfejlődésűek, örökmozgók és akik nem képesek figyelni.

3 éves kortól: Hallási Figyelem Tréning (HFT)

A tréning során 10 egymást követő napon, napi 2x, alkalmanként 30 perig egy speciális zenét hallgat a gyermek fülhallgatón keresztül. A sajátosan összeválogatott, modulált zenét a szoftver randomizálja, vagyis „felvagdalja”, hogy a mély és magas hangok kiszámíthatatlan egymásutániságban következzenek- így a hallószervek és az idegrendszer olyan intenzív ingert kap, mely leginkább egy átlagos testezéshez hasonlítható. A kívánt hatás elérése érdekében a hangerőt fokozatosan növelve. Cél az, hogy a 85dB-es hangerőn hallgassa a gyermek a zenét, mely elég hangos, de a gyerekek megszokják.

 2,5- 3 éves kortól: Logopédia

A logopédus tevékenységi körébe tartozik a beszédindítás, a hang-, beszéd-, nyelvfejlődési elmaradások, az artikulációs problémák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a tanulási nehézségek megelőzés, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztése. Az artikulációs hibák kialakulásának leggyakoribb oka az artikulációs mozgásügyetlenség és a fejletlen finommotorika, valamint a pontatlan hallásfigyelem és beszédészlelés fejlődésének elmaradása. Alapítványunknál foglalkozunk: akadályozott/megkésett beszédfejlődéssel, diszfáziával, pöszeséggel, egyéb artikulációs problémák javításával, nyelvlökéses nyeléssel (5 éves kortól), beszédtechnikai problémákkal.

5-7 éves korig: Iskola előkészítő program

csodakapuCélunk, az iskolaérettséghez szükséges részképességek megalapozása, mely magába foglalja az elemi mozgások összerendezését, az egyensúly, finommozgások, végtag függetlenítés, testséma, dominancia, szem-kéz koordináció, térérzékelés, alak-háttér, gestalt látás, alak, forma, szín és nagyságállandóság, auditív megkülönböztetés, analizálás- szintetizálás, beszédkészség, gondolkodás, emlékezet, figyelem, feladattudat fejlesztését, valamint a játékdráma által a szocializációs folyamatok megsegítése: zökkenőmentes beilleszkedés, jó kudarctűrő képesség kialakítása, szorongás csökkentése, beszédkedv kialakítása. Alkalmazott módszerek: drámapedagógia, alapozó terápia, kognitív fejlesztés. A program 10 egymást követő héten (tanévhez igazodva), heti egy alkalommal, alkalmanként 3 órát vesz igénybe.

6-14 éves korig: Zeneterápia

Alkalmazása során a zeneterapeuta előre megtervezett folyamatban, eszközként használja a zenét, zenei elemeket. Hatásos a mentális, emocionális, szociális, szomatikus problémák csökkentésében, megszüntetésében. A terápia továbbá fejleszti a kommunikációs készséget, a kreativitást, az önkifejezést, tanulási képességeket, koncentrációt. Terápián használt további eszközök a zene mellett; mese, rajzolás, festés, mozgás.

5-15 éves korig: Alapozó terápia

Hatásos idegrendszeri éretlenség esetén, mely megmutatkozhat tanulási problémákban, figyelem és/vagy magatartászavarban, mozgásügyetlenségben. Az állapotfelmérés egy mozgásfelméréssel kezdődik, mely során megmutatkoznak az esetleges idegrendszeri éretlenségek. A terápia során végigvezetjük a gyerekeket az átlagos fejlődési sor állomásain. Biztosítjuk, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű ingerület jusson el az agy éretlen területeire. A méhen belüli mozgásmintákkal kezdünk, a születéssel folytatjuk, majd a csecsemőkori mozgásokon át építkezünk tovább az egyre magasabb rendű mozgások felé. Ezekkel a mozgásokkal és a mozgások által kiváltott ingerületekkel újraindítjuk az idegrendszer érését. A foglalkozások általában heti 2-3 alkalommal vannak, mely azért szükséges, mert csak ilyen intenzitás mellett lehet elegendő ingerületet az agyba áramoltatni. Mindegyik terápiás foglalkozás időtartama másfél és két óra között mozog, az adott csoport terhelhetőségétől függően.

5- középiskola (felnőtt): NILD terápia

A program célja a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes legyen az önálló tanulásra. célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára. Első lépés egy teljes pszicho-pedagógiai mérés a gyengén működő területek meghatározása céljából, ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére, mely integráltan fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket és készségeket a magasabb szintű gondolkodási funkciókkal együtt. Nagy hangsúlyt kap az önszabályozó rendszer, a tudatos figyelem fejlesztése, ami visszahat a tanulásra és a mindennapi életre. A terapeuta lehetőség szerint bevonja a szülőket is a fejlesztő folyamatba, hogy a szülő, mint mediátor szintén részese lehessen a gyermek fejlődésének.

 

6-99 éves korig: Tehetséggondozás, Homloklebeny csoportok

A módszer során olyan strukturált gyakorlatokat csinálunk, amivel agyunk teljesítőképességét, rendező képességét, sebességét jelentősen javíthatjuk. A beszédet és a gondolkodást kötjük össze olyan gyakorlatokkal, amik a homloklebenyünket intenzíven ingerlik és fejlesztik. Pozitív hatással vannak a gondolkodási folyamatokra az idegrendszeri hálózat megerősítésére, dúsítására. A homloklebeny agyunk azon része, ami felelős, többek között, a gondolkodás, a tervezés, a problémamegoldás, a beszéd, a csontvázizmok akaratlagos mozgatása, az érzelem és a személyiség bizonyos aspektusaiért, valamint a bejövő ingerek osztályozásáért. A programunk hatására jelentősen javul a memória, a figyelem, és a mozgás összerendezettsége. Fejlődik az egyensúly és a testi-lelki rugalmasság. A gondolkodási folyamat összetettsége megnő, fokozódik a kreativitás. Képesek leszünk gyorsabban, hatékonyabban változtatni és változni, igazodni a váratlan eseményekhez.

 

Pszichológiai ellátás:

Központunkban alkalmazott pszichológiai felmérések (intelligencia tesztek, figyelemtesztek, projektív tesztek) feltárják a problémákat, majd szakképzett munkatársaink megkeresik a legmegfelelőbb terápiás módszert.

Egyéni pszichoterápia: A környezet, a család bevonását követően 3-5 alkalom során ismerkedéssel, szükség esetén pszichológiai módszerekkel feltárjuk a kiváltó okot. Ezután közösen döntjük el, mely területekkel kell foglalkozni a terápia során. Egy-egy terápiás foglalkozás, folyamat egyénspecifikus, mely magába foglalhatja a szabad játékot, különböző rajz és egyéb művészeti technikákat, szerepjátékokat, bábozást, pszichoedukációt, beszélgetést. Fő cél, hogy a gyermekek jobban megértsék saját úgynevezett tüneteik okait, valamint különböző technikákkal segítsünk nekik azok mérsékelésében és az önkifejezésben. Egy alkalom 50 percet foglal magába. Felnőtteket is várunk életvezetési tanácsadásra, nevelési tanácsadásra, egyéni relaxációs foglalkozásra.

Családterápia: A terápia középpontjában a család, illetve a családtagok egymással való kapcsolatai, kapcsolódásai állnak. A családterápia végezhető önálló terápiás módszerként, de akár kombinációban is egyéni terápiával. Gyakran sor kerül rá gyermekek, serdülők egyéni pszichoterápiájának kiegészítéseként.

Gyermekdráma: Azok a helyzetek, mozgások, amiket a gyermek a mozgásterápia során átél, felhozhatnak olyan emlékeket, pozitív és negatív traumákat, amiket, ha kihasználunk, akkor a gyermekek lelki terheit drasztikus mértékben tudjuk csökkenteni, kiolthatunk egy csomót, blokkot, gátat, ami megnehezíti a szociális kapcsolatokat. Hogy megsegítsük ezeket a lelki változásokat, optimálisnak tartjuk, ha a gyermekek hetente egyszer, a mozgásterápia mellett gyermekjátékdráma foglalkozásokon is részt vesznek. A gyerekdráma egy csoportos módszer, ahol általában 4-8 közel azonos életkorú gyermek játszik együtt két felnőtt vezetővel, azért, hogy a gyerekek magatartás- és/vagy viselkedés problémái megoldódjanak, személyiségfejlődésük harmonikusabbá váljék, érzéseit, indulatait ki tudják fejezni, s jobban tudjanak alkalmazkodni.

Autogén Tréning: A módszer lényege, hogy saját erőnkből válunk képessé testi és lelki működésünk szabályzásra, uralására. Ez rendszeres gyakorlással érhető el. Ennek elsajátítása 10-12 alkalomból áll, heti rendszerességgel újabb és újabb részek megbeszélésé és elsajátítása történik. Ebben az alvás határán kialakuló relaxált állapotban képessé válunk olyan vegetatív fiziológiai folyamatok kontrollálása, mint a légzés, keringés, szívritmus stb. Javasolt elsősorban a stressz, illetve feszültség csökkentésére, alvászavarok, immunrendszer erősítésére, illetve önismeret, vagy lelki karbantartás céljából.

Képzéseinkről  itt olvashat bővebben.

Esemény: A  MÁS, mint a többi! – gyerek, tanulás, iskola MÁS szemszögből c interaktív konferencián kiállítóként találkozhat velünk november 19-én.

Képek: az Alapítvány honlapjáról kerültek felhasználásra.

  • Felelős Szülők Iskolája
  • alapító, ügyvezető

Tibenszky Moni Lisa

2 gyermek édesanyja, újságíró, marketing-kommunikációs szakember, sportmentáltréner, life coach, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője

Tovább

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.