A Pedagógussztrájk margójára a Felelős Szülők Iskolája csapatától

Balog Fruzsi és Kormos Adrienn

A Pedagógussztrájk margójára a Felelős Szülők Iskolája csapatától

11 éve működő társadalmi vállalkozásként most nekünk is meg kell szólalnunk, mert a mottónkra adott válaszban – HOGYAN NEVELJÜNK BOLDOG GYEREKEKET? – nagyon is benne vannak a pedagógusok, az Ő elvitathatatlan szerepük, személyiségük és úgy érezzük, hogy a társadalmi és anyagi megbecsülésük is messze elmarad attól a felelősségteljes feladat értékelésétől, amit rájuk bízunk, ami nem más, mint legféltettebb kincsünk, a gyermekünk életre nevelése.

 

Március 16-án a Felelős Szülők Iskolája szakértői, önkéntesei – orvosok, pszichológusok, tanárok, ifjúságsegítők, színészek, stb. – állnak ki a pedagógusok mellett, jelezvén, hogy mi hiszünk nekik és szeretnénk Őket megemelni a társadalom előtt. Szeretnénk, ha meghallanák a hangjukat, szóljon ez az oktatási eszközök hiányáról, a túlóráról, az alulfizetett szakmáról és nem mellesleg a pedagógusi hivatás meg nem becsüléséről.

A gyerekeknek joga van a minőségi oktatáshoz, csakúgy, mint a pszichológiai biztonsághoz, ezt pedig csak olyan oktatási környezetben, olyan tanárokkal, óvodapedagógusokkal tudják megélni, akik nem csak szakmailag felkészültek, hanem képesek megújulni mentálisan is támogatni a diákokat, abban, hogy az életet boldogan éljék, fedezzék fel, megtalálják saját útjukat.

 

A Felelős Szülők Iskolája évek óta dolgozik tanárokkal, akik erőn felül teljesítenek, hivatásukat űzik, de fáradtak, ami azért nagy baj, mert egy tanár az egyéniségével is tanít. A legfontosabb tantárgy pedig az EMBERSÉG, az ÉLETRE NEVELÉS, ami egy életre meghatározhatja a gyerekeink jövőjét.

Sokkal több iskolapszichológusra lenne szükség, játékos élménypedagógiai oktatásra, pszichológiai képzésre a tanár hallgatóknak, pályagondozásra, szupervízióra, módszertani megújulásra, közösségre, megbecsülésre, több szabadságra a tanterv, tanmenet, tankönyvválasztás kapcsán… Hogy csak néhányat említsünk.

 

Mi, a saját eszközeinkkel segítjük a tanárokat, bárki csatlakozhat a Felelős Szülők Iskolája Tanár Klubhoz, a Pedagógus Powerhez, ahol módszertani és mentálhigiénés szakmai segítséget, kulturális programokat és közösséget kínálunk nekik, ingyenesen. Ide mindenkit várunk, de!

Ezen felül sokkal komolyabb a baj! Állami, szakmai összefogásra van szükség, hogy legyen tanár, legyen olyan tanár, aki büszke arra, hogy pedagógus, akit elismernek, aki tud teljes személyiségével tanítani. A Felelős Szülők Iskolája csapata önkéntesen ajánlja fel ebben való szakmai együttműködését, segítségét.

 

Higgyünk a tanároknak, hisz rájuk bízzuk a gyermekeinket is, ők is formálják a jövőt. Együtt kell működnünk, befektetni az oktatásba, pénzt, innovációkat, új szemléletet, hogy ismét erőre kapjunk, mert nem csak a COVID, nem csak a mostani háborús helyzet, de az elmúlt évek, évtizedek hatására ennek a csodás szakmának a tisztelete is mélyre süllyed. A gyermekeink lelki állapota, képzettsége, oktatása mind egyre lejjebb süllyed… meg kell állítani a folyamatot és ez nem csak a tanárok ügye, ez mindannyiunké.

 

Hogy miért és kik gondoljuk így?

 

Álljon itt néhány kiváló szakember, a Felelős Szülők Iskolája szakértőinek véleménye, akik a pedagógus sztrájk kapcsán mondtak véleményt:

 

Tibenszky Moni Lisa„A pedagógus a ziherejsztű. Borzasztó leírva látni ezt a szót, mégis nagyon üt. Összetart, láthatatlanul. Erős és stabil. Nélkülözhetetlen. Ha van, észrevehetetlen, ha nincs, szétesik a ruha, a kabát és megalázottan, pucérul állhatunk… elanyátlanodva…

A pedagógus meghatározó személyiség minden gyermek életében, van, aki motivál, dicsér, van, aki szigorú és kemény, mindenkinek jó esetben van egy Bea nénije és egy Jocó bácsija… Nap mint nap tanít valamit, amitől több lehet a gyerek… napirend, szabálykövetés, kreativitás, következmény, közösség, példamutatás… Ez nem az évszámokról szól, még csak nem is a matek képletről, hanem az állandó változáshoz való alkalmazkodásról, az együttműködésről, egymás tiszteletéről… kellene, hogy szóljon. A jó tanár megtanít horgászni és nem halat ad… Hajrá, becsüljük meg a pedagógusokat és képezzünk szuper tanárokat!”

Tibenszky Moni Lisa, újságíró, a Felelős Szülők Iskolája alapító-ügyvezetője, a KórházSuli nagykövete

 

 

Vargacz Alexandra

„A tanároknak manapság a legkomplexebb feladatokkal és kihívásokkal kell szembenézniük, egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben. Ahogy Vekerdy Tanár Úr mondta: „A 21. század tanára sok mindent tud, de amiben igazán járatos, az a gyerek. A gyerekkel való bánásmód. A szociális érzék. A konfliktuskezelés.”

Az általános iskola kezdetétől a mesterfokú diplomám megszerzéséig 17 évet töltöttem az oktatási rendszerben és minden periódusban, életszakaszban, oktatási intézményben voltak olyan kiváló pedagógusaim, akik nem csak „leadták a tananyagot”, hanem végig fogták a kezem és a nagybetűs életre tanítottak, felkészítettek arra, hogyha kilépek az iskolai falai közül, akkor is megálljam a helyem minden szituációban, nem csak diákként, hanem emberként is. Motiváltak, inspiráltak, meghallgattak, példát mutattak, kereteket adtak, vagy pont tágították a határaim és a komfortzónám. Mikor éppen mire volt szükség. Bármikor fordulhattam hozzájuk és számíthattam rájuk. Szeretettel és hálával gondolok vissza számtalan ilyen pillanatra, amelyek a mai napig élénken és meghatározóan élnek bennem, formálták a jövőm és a személyiségem egyaránt. Nélkülük most nem lennék ott, ahol vagyok.

A pedagógusok a személyiségükkel tanítanak, nevelnek, építenek, amire minden gyereknek, kiskamasznak, kamasznak és fiatalnak óriási szüksége van. Becsüljük meg és tiszteljük Őket, figyeljünk rájuk, hallgassuk meg, amit kérnek és közösen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy méltó körülmények és feltételek között tudják végezni azt a missziót, amihez a legjobban értenek. Tegyük meg mindezt a gyerekek jövőjéért.”

Vargacz Alexandra, sportszervező menedzser, online marketing szakember, a Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője

 

Al Ghaoui Hesna

 

 

Én is kiállok a pedagógusok jogaiért! Hiszen milyen jövőt remélhetünk a gyerekeinknek egy olyan országban, ahol megalázó bérek és munkakörülmények közé vannak kényszerítve azok, akiktől épp, hogy szárnyakat kellene kapniuk a tanuláshoz, a tudásvágyhoz és a kíváncsiság lángjának a megőrzéséhez?

Al Ghaoui Hesna, félelemkutató, író, volt hadi tudósító

 

 

 

Dr. Mangó Gabriella„A pedagógusok a legféltettebb kincseinket, a gyerekeinket és így a jövőt nevelik. Ők a család kiterjesztése. A nemzeti tudat alapjai. Nagyon fontos és elismerésre méltó a munkájuk, az emberségük és a gyerekek felé való teljes szívű odafordulásuk. Ők is jobb jövőt érdemelnének.”

Dr. Mangó Gabriella, orvos, természetgyógyász, hét gyermekes édesanya

 

 

Mészáros Piroska és Gerlits Réka„Mi is kiállunk a pedagógusok mellett! Hiszünk abban, hogy a tanárok bátorítják a diákokat, és ezzel olyan felnőtteket nevelnek, akik évekkel később is bátran szembeszállnak azokért az értékekért és célokért, amiben hisznek! Fontos, hogy a tanárok versenyképes fizetést kapjanak, szakmailag is elismertek legyenek és kreatívan dolgozhassanak, mert ezek a feltételek kellenek ahhoz, hogy ők is tiszta szívvel és teljes erőbedobással tudják motiválni a felnövő generációt.”

Mészáros Piroska és Gerlits Réka, színésznők, a Bátorságok könyve megalapítói

 

 

 

„Ha ki mernek állni magukért a pedagógusok, azzal lesznek igazán tanítók!”

Szalai Kriszta, színésznő, rendező

 

 

 

 

Balog Fruzsina: „Azt szeretném, ha nem eszközként tekintenének a pedagógusokra, megbecsülnék őket! Kiállok mellettük! A gyermekeimet bízom rájuk!”

Kormos Adrienn: „Szeretnénk, hogy megbecsülve legyenek a pedagógusok, mert ha ők jól vannak, a mi gyermekeink is jobban lesznek.”

XVGYIÖK, ifjúságsegítők

 

 

Balatoni József, Jocó bácsi

„Azt gondolom, pedagógusként, emberként nem tehetek mást, mint kiállok a gyermekekért, a kollégáimért, a jövőért. Nekünk a feladatunk nem csak tananyagot tanítani, hanem példát is mutatni a diákjaink felé. És hogy máshogy tennénk ezt, mint azzal, hogy egyenes gerinccel kiállunk magunkért, értük.”

Balatoni József, alias Jocó bácsi, történelemtanár, író, influencer

 

 

Tihanyi Rita

“A gyerekek túlterheltek, akárcsak mi. Nem érnek rá gyereknek lenni; a túlélésre játszanak, akárcsak mi, a tanáraik. Sok esetben felesleges dolgokat kell(ene) megtanítani nekik olyan könyvekből, amelyek nagy része használhatatlan. Lassan hobbiból dolgozunk: nevetséges bérért vagy éppen ingyen, megfelelő eszközök nélkül. És ami még szomorúbb: hogyan mutassunk nekik példát, ha még az alapjogunkat, a sztrájkjogot is elveszik, és megfosztanak a véleménynyilvánításnak ettől a formájától is mondvacsinált rendeletekkel?! A pedagógus a személyiségével mutat példát, a cél gondolkodó emberek nevelése. Márpedig ez így lehetetlen!

Kiállok a pedagógussztrájk mellett!”

Tihanyi Rita, magyartanár, gyermekagykontrolloktató, tanulástréner

 

Mérai Kata

 

 

„Nem tisztem ítélkezni se pro se kontra. De, hogy várjam el a lojalitást, az együttérzést és az elhivatottságot a gyerekemmel szemben a pedagógustól, ha figyelmen kívül hagyom emberi szükségleteit és én nem vagyok vele lojális és együttérző. Ebben a helyzetben, ezek alapján, csak támogatni vagyok képes.”

Mérai Katalin, színésznő, ifjúsági és sport coach

 

 

Léder László

 

 

„Modern iskolák és megbecsült tanárok nélkül nem lesz modern Magyarország sem.”

Léder László, pszichológus, az Apa Akadémia alapítója

 

 

 

 

Fülöp Bea„Újságíró és tanár vagyok. Tanár, lassan egy évtizede. Kezdetektől azért is dolgozom, hogy megmutassam mindenkinek, hogy a pedagógusnak nem csak tananyag leadása és a gyerekmegőrzés a feladata. A gyerekekkel foglalkozó szakemberek a tanórák, foglalkozások megtartása mellett nevelnek, szociális ügyeket intéznek, gyermekvédelemmel, pályaválasztással foglalkoznak, programot szerveznek, pszichológusok, családterapeuták is, amennyire muszáj. Mert muszáj. Igen vannak, (vannak?) erre megfelelő szakemberek, de oda vajon hogy jut el a gyerek? Én látom, érzem és kötelességem, hogy ne menjek el egy probléma mellett. Mert emberek vannak rám bízva, akiknek a jövőjéért én is felelek. Amikor pedig azt látom, hogy ezt a nehéz, egész embert kívánó feladatot egyre kevesebben vállalják, miközben a kollégák nyugdíjba mennek, akkor nem tudom szó nélkül hagyni. Csak azért, mert a kommunikációs gépezet mást mond? Naponta azt tanítom, hogy ha gondod, problémád, észrevételed van, gyere és kulturáltan mondd el nekem, vagy a társadnak, és megkeressük a megoldást.

Akkor most mondom: Baj van. Nincs elég tanár. Nem jönnek a fiatalok tanárnak és sokan hagyják el a pályát, mert nehéz vállalás.

Nincs matematika, fizika és-nyelvtanár, tanító és még sorolhatnám. Találjuk ki együtt, hogyan lehetne vonzóvá, élhetővé, családbaráttá tenni ezt a szakmát! Beszéljük meg békésen, nyugodtan, a gyerekeink miatt. A jövőnk miatt!”

Fülöp Bea, magyartanár, újságíró, sportszülő, a Pedagógus Power szakmai vezetője

 

Kárász Eszter

 

 

„A tíz legszebb magyar szó között az én listámon ott van a TANÍTANI. Átadni a tudást, járt és járatlan utakat felvillantani, világot mutatni, élni tanítani. Ezt tették az én tanáraim. Ezt teszik a gyerekeim tanárai. És majd az ő gyerekeiké. Ha még lesznek. Én minden szeretetemmel, megbecsülésemmel és kockás ruhadarabommal mellettük állok.”

Kárász Eszter, énekes, színész, bohócdoktor

 

 

 

Felelős Szülők Iskolája Tanár Klub – Pedagógus Power jelentkezés: https://felelosszulokiskolaja.hu/oktatas/pedagogus-power-felelos-szulok-iskolaja-tanar-klub-modszerek-kozosseg-elmeny-es-erzelmi-edukacio-a-tanitashoz

 

 

 

  • Felelős Szülők Iskolája

Felelős Szülők Iskolája

A Felelős Szülők Iskolája 2010 óta működő aktív szakmai és civil közösség, mely keretén belül az ideális gyermeknevelésre, az „elég jól” működő családra és a felelős szülői attitűdre keressük a válaszokat.

Tovább

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.